Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları

İ. İŞLEK,, M. ÇAKIR
1.080 498

Abstract


Urinary Tract Infections in Childhood
Urinary tract infections in childhood. Urinary tract infections are common healthy problem in childhood and are generally diagnosed in the first two years of life. Since infection in infancy often leads to kidney scarring, it is important that provision should be made for the prompt diagnosis and management of urinary tract infections in infancy. Complicated urinary tract infections occur in young children with congenital anomalies such as vesicouretheral reflux, obstructive malformations and may lead to long-time consequences such as end stage renal failure, hypertension, and pregnancy complications. Here, we reviewed the diagnosis and management of urinary tract infections in children.Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları. Üriner sistem enfeksiyonları çocuklarda sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisidir. Genellikle ilk iki yaş içinde tanı konulur. Enfeksiyon küçük çocuklarda renal skar gelişmesine yol açtığından, renal fonksiyonları korumak ve kalıcı renal hasan önlemek için erken tanı ve uygun tedavi çok önemlidir. Ve-zikoüreteral reflü, obtrüktif malformasyon gibi konjenital üriner anomalilere sahip çocuklarda komplike üriner enfeksiyon gelişerek ileride hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği ve gebelik komplikasyonlan gibi uzun süreli sekellere neden olabilmektedir. Burada çocuklarda üriner enfeksiyonlann tanı ve tedavi yaklaşımı gözden geçirildi.

Full Text:

362-374