Değişik Konumda Bir Perikard Kisti

M.K. ERK, M. YÜKSEL
1.077 139

Abstract


SUMMARY

Pericardial cyst in a different localisation.
Pericardial cysts are uncommon and knowledge of their natural history is incomplete. These cysts are somewhat more common in males, usually become apparent in the fourth decade of life, and generally do not produce symptoms. Cysts are usually located in the cardiophrenic angles, more often on the right side. To our knowledge, pericardial cyst in such a loca¬lisation as in our case has not been reported. Symptomatic cysts, increasing in size should be excised surgically.

Özet

Perikard kistleri enderdir ve doğal seyri konusundaki bilgilerimiz yetersiz¬dir. Genellikle 40-50 yaş arasında ve erkeklerde biraz da fazla görülür, ço¬ğunlukla semptomsuzdur. Daha ziyade her iki kardiofrenik açıda yer al¬makla beraber sağda daha fazladır. Bilgilerimize göre, bizim olgumuzdaki lokalizasyonda perikard kisti yayınlanmamıştır. Semptom veren veya gi¬derek büyüyen kistler cerrahi olarak çıkarılmalıdır.

Full Text:

465-468