Bir Olgu Nedeniyle Yaşlılarda Hipertiroidizm

M.T. GÖREN, Ş. ERDEMOĞLU
1.099 265

Abstract


SUMMARY

Hyperthyroidism in the elderly : A case report

Hyperthyroidism, which is a common disease, presents a special feature in old people. To establish the diagnosis of hyperthyroidism in old patients is difficult and may be often missed since symptoms and signs of hyper¬metabolism are not clear in the old as in young people.
A 66-year-old man was admitted to the hospital with atypical complaints, such as dizzeness, cold sweat, nausea and vomiting. Since he had weight loss and recent atrial fibrillation attacks, hyperthyroidism was suspected. T3 and T4 levels were found very high. On account of this case, it was thought that «Hyperthyroidism in the elderly» had better be reviewed.

Özet
Sık görülen bir hastalık olan hipertiroidizm, yaşlılarda ayrı bir özellik gös¬terir. Yaşlı hastalarda hipertiroidizm tanısı koymak oldukça güçtür ve sık¬lıkla atlanabilir. Bunun nedeni, hipermetabolizmaya ait semptom ve bul¬guların gençlerdeki kadar belirgin olmamasıdır.
Baş dönmesi, soğuk terleme, bulantı ve kusma gibi atipik yakınmalarla hastaneye başvuran 66 yaşındaki erkek hastada, zayıflama ve yeni başla¬yan atrial fibrilasyon atakları olması nedeniyle, hipertiroidizm düşünüldü, Yapılan T3 ve T4 tayinleri çok yüksek bulundu. Bu hasta nedeniyle, «Yaş¬lılarda hipertiroidizm» konusunun gözden geçirilmesi uygun görüldü.

Full Text:

469-476