Çok Yönlü Bir Allerji Olgusu ve Gıdaların Allerjide Oynadığı Rol

A. BİLGİÇ
881 236

Abstract


SUMMARY

Multiple allergic reactions in a case and the role of foods

Multiple allergic reactions in a case affecting to the different systems is presented and the role of foods in allergic conditions and relevant lite' rature have been discussed.

Özet

Değişik organların aynı anda etkilendiği çok yönlü bir ailerji tablosunun tesbit edildiği vaka takdim edilerek gıdaların allerjide oynadığı rol ve konu ile ilgili literatür tartışılmıştır.

Full Text:

477-484