Aktif ve Pasif Sigara İçiminin Solunum Sistemi Semptomları ile İlişikisi

A . KOCABAŞ
1.095 156

Abstract


SUMMARY

Smoking Habits Among Teachers
To investigate smoking habits among primary, secondary and high school teachers, we conducted a survey by self-questionnaire of 2.660 teachers in Tokat-Turkey in 1986. We found that % 53.6 of men teachers and % 29.2 of women teachers were smoker. The proportion of smokers in men teac¬hers living in city and women teachers living in village was less than others. % 66 of smoker teachers thought about quitting smoking and % 49.2 of smoker teachers made a serious attempt to stop smoking. % 97.2 of smoker teachers were informing their students about harmful effects of smoking to health but % 28.0 of them were smoking nearby of their students.


Özet

Öğrencilerin ve öğıetmenlerin sigara içme alışkanlıklarının boyutlarını ve bazı özelliklerini öğrenmek amacıyla 1986 yılında Tokatda 4.129 orta de¬receli okul öğrencisinde ve 2.660 öğretmende bir anket çalışması yapıldı. Sigara içme özellikleri dışında öğrenci ve öğretmenlere solunum sistemi semptomları konusunda bazı sorular soruldu. Elde edilen yanıtlar değer¬lendirildi. Buna göre, sigara içen erkek ve kız öğrencilerde sigara içmeyen¬lere göre solunum sistemi ile ilgili semptomların özellikle öksürük ve efor dispnesinin daha çok bulunduğu görüldü. Sigara içen öğretmenlerde hiç sigara içmeyen öğretmenlere göre solunum sistemi ile ilgili semptomların 2.1 kat fazla görüldüğü saptandı. Sigara içen öğrenci ve öğretmenlerde günde içilen sigara sayısı arttıkça semptomlarında arttığı bulundu. Hiç sigara içmeyen ve aileleri ile birlikte kalan 2.347 öğrencinin verdikleri ya¬nıtların incelenmesinde, ailesinde sigara içen yetişkinlerin varlığının, bu öğrencilerde solunum sistemi semptomlarının artmasına neden olduğu iz¬lendi.

Full Text:

63-76