Ameliyat Edilen 31 Akciğer Kist Hidatiği Olgusunun Analizi

M.K. ERK, M. YÜKSEL, K. KARAHAN, İ. BAŞYİĞİT, F. KOLBAKIR
1.124 171

Abstract


SUMMARY


The analysis of 31 opereted cases with pulmoner hydatit disease

Echinococcus disease is endemic to many sheep and cattle raising areas of the world. Hydatid disease of the lung is also rather widespread in Turkey. The clinical course of 31 patients operated on from 2 May 1979 to 23 September 1987, was reviwed. There were no operative deaths and we had no recurrence of echinococci in these patients. Chemotherapy (mebendazole) was used postoperatively only in 4 cases and they were disseminated nonresectable small lesions besides surgically accessible cyst that had been excissed.


Özet

Ekinokokus hastalığı koyun, sığır yetiştirilen dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak görülmektedir. Akciğerin hidatik hastalığı Türkiye'de de oldukça yaygındır. 2 Mayıs 1979 ile 1987 tarihleri arasında ameliyat edi¬len 31 hastanın klinik seyri gözden geçirildi. Ameliyat edilenlerden hiç birinde ölüm ve ekinokok rekürrensi olmadı. Cerrahi olarak çıkarılabilenlerin dışında yaygın küçük lezyonları da olan 4 olguda kemoterapi (Mebendozol) uygulandı.

Full Text:

77-84