Allerjik Rinitin Semptomatik Tedavisinde Ketotifen ile Clemastinin Etkilerinin Araştırılması

M. İMAMOĞLU, T. ŞEŞEN, E. GÜNEY, R. ÜNAL
1.335 519

Abstract


Summary

The investigation of effects of Ketotifen and Clemastin in the symptomatic treatment of allergic rhinitis.

Our research has been performed in Ondokuz Mayıs Univer¬sity Medical School ENT Deparment on 35 patients with allergic rhinitis.The patients were treated with Ketoti¬fen and Clemastin as two separated groups.The effects of these drugs were investigated and discussed.The relevant literature has also been reviewed.

Özet
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalına başvuran ve allerjik rinit tanısı alan 35 hasta üzerinde Ketotifen ile Clemastin adlı ilaç¬ların semptomatik tedavideki etkileri karşılaştırılarak incelenmiş ve elde edilen bulgular tartışılmıştır.

Full Text:

173-186