Neodymium: yag laser ile Primer Açık açı, Sakonder, Konjenital ve Developmental Glokomda Trabekülopunkçur, Gonyotomi ve Siklodiyaliz Sonuçları

İ. ÖGE, F. ÖGE
1.209 297

Abstract


Summary
Q-switched Nd: YAG laser trabeculopuncture, goniotomy and cyclodialysis were performed 40 eyes from 38 patients with different types of glaucoma. This therapy was combi¬ned with argon laser trabeculoplasty in some of the pati¬ents. The clinical result showed that, Nd: YAG laser cyclodialysis was superior to trabeculopuncture and the laser goniosurgery must be tried to glaucoma patients before glaucoma surgery. No major complications were encountered with any type of treatment.


Özet

Farklı glokom tipleri içeren 38 hastanın 40 gözüne Q-switched Nd: YAG laser trabekülopunkçur, gonyotomi ve siklodiyaliz uygulanmıştır. Bazı hastalarda bu tedavi argon laser trabeküloplasti ile kombine edilmiştir. Klinik sonuçlar, Nd: YAG laser siklodiyalizin, trabekülopunkçurdan daha üstün olduğunu ve glokomlu hastalara, glokom cerrahisinden önce, laser gonyocerrahisinin denenmesi gerektiğini, göstermektedir. Tedavisi yöntemlerinden hiçbirisinde, ciddi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır.

Full Text:

PDF () 137-161