Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Genitoüriner Sistem Tüberkülozu Araştırması

A. ARICAN, S. YILDIZ
1.113 197

Abstract


SUMMARY
THE RESEARCH OF GENITOURINARY TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
Genitourinary tuberculosis was found in 21 (10.94 percent) of 192 "patients with pulmonary tuberculosis. The diagnosis of genitourinary tuberculosis was confirmed in two cases by the growth on culture media, in eighteen cases by the direct smear and in one case by both of them. In cases previously taking therapy for tuberculosis it was seen that the direct smear was superior to urine culture in the diagnosis of genitourinary tuberculosis.
ÖZET
Akciğer tüberkülozla 192 olgunun 21 * inde (% 10,94) genitoîiriner sistem tüberkülozu tespit edildi. Tanı. olgulardan 2'sinde kültür, 186 inde idrar mikroskopisi ve 1 ' inde de hem kültür, hem de mikroskopik tetkik ile konuldu. Daha önce tüberküloz tedavisi alan olgularda genitoüriner sistem tüberkülozu tanısında idrar mikroskopisinin kültüre göre daha değerli bir tanı yöntemi olduğu görüldü.

Full Text:

59-65