A Grubu Strepkok İnfeksiyonlarının Tanısında Boğaz Kültürü ve Hızlı Lateks Aglutinasyon Yönteminin Karşılaştırılması

B. DURUPINAR, C. KUYUMCU, Z. EREN
1.530 180

Abstract


SUMMARY

Rapid latex agglutination compared with the throat culture for the dedetection of Group A streptococcal infection.
In this study the (Direct Antigen Identification D.A.I. Strep A test) was compared with the throat culture for accuracy in detecting Group A-beta-hemolytic streptococci on paired throat swabs from 500 children. In this comparison the Direct Antigen Identification test kit had a sensitivity of 79 %; specifity 85 %. positive predictive value 91 %, and negative pre¬dictive value 67 %. When cultures with less than 10 colonies of group A beta-homolytic streptococci per plate were not considered positive, rapid latex agglutination test had a sensitivity of 83 %, specifity % 86, positive predictive value % 92, and negative predictive value % 74.


Özet

Çalışmamızda 500 çocuktan alınan çift boğaz kültüründe A grubu beta-hemolitik streptokokları tanımlama yönünden (Direct Antigen Identification D.A.I. Strep A Test)'in doğruluğu boğaz kültürüyle karşılaştırılmıştır. Testin hassasiyeti % 79, özgüllüğü % 85, tahmini pozitiflik .% 91, tahmini nega¬tiflik % 67'dir. Plak başına 10 koloniden az A-grubu beta-hemolitik streptokok üremesi olan kültürler pozitif olarak değerlendirilmediğinde, lateks aglutinasyon testinin hassasiyeti % 83, özgüllüğü % 86, tahmini pozitiflik % 92, tahmini negatiflik % 74 olmuştur.

Full Text:

501-506