Analjezi için Gebelere Uygulanan Meperidine in Doğum Eylemi süresine Etkisi

A. KÖKÇÜ
1.241 256

Abstract


SUMMARY


The effect of meperidine administered for analgesia during the active phase of labor on labor duration.

In this paper ,the effect of meperdine which was administered for anal¬gesia during the active phase of labor on

labor duration was investigated. There was no statistically significant difference between the labor period

averages of control and experiment groups.

Özet

Bu çalışmada, doğum eyleminin aktif fazında analjezi için gebelere uygu¬lanan meperidine'in eylem süresi üzerine etkisi araştırıldı. Denek ve kont¬rol grubunun eylem süreleri ortalamaları arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmadı.

Full Text:

519-523