Eozinofilik Granulom

F. ÇELİK, B. KANDEMİR, C. ŞAHİN, A. ŞENEL
1.266 195

Abstract


SUMMARY


Eosinophilic Granuloma
In this article, six patients with eosinophilic granuloma of the skull, who had been operated on in our hospital, were presented and relevant lite¬rature also been reviewed.


Özet

Bu makalede kliniğimizde ameliyat edilen ve kafa kemiklerinde eozinofilik granulom bulunan 6 olgu tanıtılmış ve konuyla ilgili literatür gözden ge¬çirilmiştir.

Full Text:

525-532