Devamlı Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Peritonun Bir Göstergesi Olarak Nitrik Oksit

İ. ÇAPOĞLU, H.Z. TOMBUL,, N.Y. SELÇUK, R. ÇETİNKAYA, İ. ALTUNTAŞ, A. KIZILTUNÇ
1.096 176

Abstract


Nitric Oxide is an Indicator of Peritonitis in Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

Nitric oxide (NO) plays an important role in mediating the inflammatory process. The aim of this study was to evaluate the increament of nitric oxide production during peritoniti ; in patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Nitrat, a stable metabolite of NO, was measured plasma and dialysate. The study population comprised 12 patients with 18 episodes of peritonitis. Seven patients without peritonitis were controls. NO was measured by colorimetric Green LC method The median dialysate/plasma (D/P) ratio nitrate in acute phase peritonitis was 1.38, which was higher than after recovery (1.24, p<0.01). D/P ratios exceeding 1.0 during the acute phase of peritonitis are probably the result of local NO production.Nitrik oksit (NO) enflamatuar olaylarda önemli rol oynar. Bu çalışmanın amacı ayaktan peritoneal diyaliz tedavisi alan hastalarda peritonit esnasında artış gösteren nitrik oksit üretimini değerlendirmektir. NO'in stabil bir metaboliti olan nitrat plazma ve diyalizatta ölçüldü. Çalışma grubuna 18 peritonit atağı olan 12 hasta dahil edildi. Peritoniti olmayan 7 hasta kontrol grubu olarak alındı. NO düzeyleri kolorimetrik Green LC yöntemi ile belirlendi. Akut faz peritonit esnasındaki diyalizat/plazma (D/P) nitrat oranları 1.38 idi ve bu iyileştikten sonraki değerden (1.24) çok yüksekti (p<0.01). D/P oranının peritonitin akut döneminde 1.0'in üzerine çıkması muhtemelen lokal NO üretimi sonucudur.

Full Text:

131-133