Çeşitli Memeli Türlerine Kortikospinal ( Piramidal ) Yolun Morfolojik Özellikleri

M. AYYILDIZ,, E. AĞAR, C. MARANGOZ
1.289 133

Abstract


The Morphological Properties of the Corticospinal (Pyramidal) Tract in Various Mammalian Species

Corticospinal tract projects directly from cerebral cortex to spinal cord and it is found only in the brains of mammals. This system is responsible for voluntary and fine movements in the body. Corticospinal tract originates from pyramidal neurones which cell body is located in layer V of the cerebral sensorymotor cortices. Soma diameters of the pyramidal neurones increase gradually from primitive mammals to human. In the majority of the mammalian species the pyramidal tracts decussate in the lower medulla oblongata, prior to their descend into the spinal cord. The total number of fibers (myelinated + unmyelinated) in each medullary pyramid are 192,000 in rabbit, 243,000 in rat, 450,000 in cat, 400,000 in monkey, and 1,000,000 in man. The diameters of these fibers have a range from 0.05 pm - 20 pm.
Corticospinal fibers terminate on the sensory neurones of dorsal horn, neurones of intermediate zone, and motor neurones of ventral horn, of the spinal grey matter. There is close relationship between fine movements of extremities and direct monosynaptic corticomotoneuronal connections.Kortikospinal (piramidal) yol beyin korteksinden omuriliğe direk olarak inen ve sadece memelilerde bulunan bir sistemdir. İnce ve istemli hareketlerin yapılmasından sorumludur. Kortikospinal yol, hücre gövdeleri duyu-motor korteksin V. tabakasında bulunan piramidal nöronlardan orijinlenir. Bu nöronların çapı ilkel memelilerden insana yaklaştıkça artmaktadır.
Birçok memeli türünde piramidal yol omuriliğe inmeden önce medulla oblongatanm alt kısmında çaprazlasın Medulla seviyesinde her piramitte bulunan lif sayısı (miyelinli + mi-yelinsiz) tavşanda 192,000, sıçanda 243,000, kedide 450,000, maymunda 400,000, insan da ise 1,000,000 kadardır. Bu liflerin çapı 0.05 pm - 20 pm arasında değişmektedir. Kortikospinal lifler, omurilik boz maddesinin arka boynuz duyu nöronlarında, ara bölge nöronlarında ve ön boynuz motor nöronlarında sonlanmaktadır. Ekstremiteleri ustalıkla kullanabilme ile monosinaptik kortikomotonöronal bağlantı arasında bir ilişkinin olduğu kabul edilmektedir.

Full Text:

161-173