Ekstremite Pelvis Lokalizasyonlu Metastatik Kemik Tömerlerine Yaklaşımlarımız

N. DABAK,, Y. TOMAK, T.N. KARAİSMAİLOĞLU, K. TİLKİ, S. TEPE
1.238 405

Abstract


Approach to in Extremity and Pelvic Region Localized Metastatic Bone Tumors
In this study, 28 patients with metastatic bone tumors treated in Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine Department of Orüıopaedic Surgery between March 1993 and March 1996 are evaluated. Metastatic bone defects were determined in 13 cases while 15 patients presented with pathologic bone fractures due to metastatic bone tumors. Most prevalent locations for metastatic bone disease were femur 57.2%, humerus 17.8% and pelvis 17.8%. In 39.2% of die cases metastasis originated from a lung tumor and 21.4% of cases were caused by breast tumor metastasis, but in 25% primary tumor could not be found. The mean follow up time was 21.5 (3-31) months. At the end of the follow-up period range survival was 61.6% in patients presenting with bone defects only, compared to 33.3% in those presenting with pathologic fractures. Although metastatic bone tumors suggest preterminal disease, metastasis excision and osteosynthesis with bone cement is recommended to promote life quality, early ambulation and prevent pain.Mart 1993 - Mail 1996 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda tedavi edilen 28 metastatik kemik tümörü olgusu değerlendirildi. 13 olguda, kemikte metastatik litik lezyon bulunurken, 15 olguda metastatik tümöre bağlı patolojik kırık vardı. İskelet sisteminde en sık femur (%57.2), humerus (% 17.8) ve pelvis (% 17.8) kemiklerinde tutulum görüldü. Olgulann %39.2'si akciğer, %21.4'ü meme tümörlerinin metastazı sonucu olurken, olguların %25'inde primer tümör bulunamadı. Tüm olguların tedavisinde metastatik lezyonun eksizyonu ve kemik çimentosu kullanarak osteosentez uygulandı. Ortalama takip süresi 21.5 (3-31) ay olan olguların takip süresinin sonunda litik lezyonlu metastazlarda hayatta kalma oranı %61.6, patolojik kırıkla takip edilenlerde ise %33.3 olarak bulundu. Metastatik kemik tümörleri preterminal bulgu olmasına rağmen, hastanın yaşam kalitesini artırmak, ağrısını gidermek ve yatağa bağımlılıktan kurtarmak amacı ile önerilen metastazların eksizyonu ve kemik çimentosu kullanarak osteosentez uygulaması düşüncesine katılıyoruz.

Full Text:

37-43