Chondroblastic Osteosarcoma Of The Right Clavicle ( A Case Report )

N. DABAK, S. BARIŞ, B. GÜLMAN, Y. TOMAK, S. TEPE
1.214 525

Abstract


Chondroblastic osteosarcoma is seen in less than 5% of osteosarcomas. The clavicle is an unusual site for any primary tumor, including osteogenic sacroma and it is reported that the clavicle is the primary site in 0.45% of 13000 primary bone tumors. In this article, a chondroblastic osteosarcoma case which is located in the clavicle is presented and literature is rewieved.


Sağ Klavikula'nm Kondroblastik Osteosarkomu (Olgu Bildirimi)

Kondroblastik Osteosarkom, osteosarkomların %5'inden daha azında görülür. Klavikula osteosarkomalar da dahil, primer tümörler için alışıldık bölge değildir. Yaklaşık olarak, 13000 primer kemik tümöründe klavikula tutulumu %0.45 oranındadır. Bu yazıda, kla-vikulada yerleşim gösteren bir kondroblastik Osteosarkom olgusu sunuldu ve literatür bilgileri ile tartışıldı.

Full Text:

62-68