Atopik Dermatit

F. ÖZTÜRK, F. ÇETİNKAYA
1.044 119

Abstract


Atopic Dermatitis
Atopic dermatitis (AD) is a common and chronic dermatosis characterized by erythema, papules, vesicules, oozing and severe itching. It commonly begins in infancy but may also begin later. A family history of atopic disease is observed in most individuals with AD, and patients with this disease are greatly increased risk for developing asthma and allergic rhinitis. Although the basic mechanisms have not been explained yet, IgE mediated tissue injuries play an important role in the pathogenesis of AD. As a common childhood health problem AD has been reviewed in this paper with immunologic and clinical points.Atopik dermatit (AD) eritem, papül. vezikül, sızıntı ve şiddetli kaşıntı ile karakterize, sık rastlanan kronik bir dermatozdur. Genellikle süt çocukluğu döneminde başlamakla birlikte daha sonraki yıllarda da başlayabilir. Hastaların çoğunun aile öyküsünde atopik hastalık vardır ve bronşiyal astma ve allerjik rinit gelişme riski yüksektir. Temel mekanizma henüz açıklanamamış olduğu halde IgE'nin aracılık ettiği doku hasarı patogenezde önemli rol oynar. Bu yazıda önemli bir çocukluk çağı sağlık sorunu olarak atopik dermatit, immünolojik ve klinik yönleri ile yeniden gözden geçirilmiştir.

Full Text:

81-86