Acinic Cell Carcinoma in Minor Salivary Glands of Retromolar

Mehmet KOYUNCU, Sinan ATMACA, Bedri KANDEMİR, Bünyamin ÇAKIL
1.258 692

Abstract


Acinic cell carcinoma (ACC) is a rare malignant tumor of the salivary glands. ACC of the minor salivary glands is very rare. In the oral cavity, minor salivary gland tumors are rarely seen in the inferior anatomic regions like the retromolar trigone and the floor of mouth compared to the superior regions like the palate. We present a retromolar trigone ACC, a rare location in the oral cavity and discuss the relevant reports in the literature.
Key words: Acinic cell carcinoma, minor salivary glands, retromolar trigone
Retromolar Trigon Minör Tükrük Bezlerinde Asinik Hücre Karsinomu
Asinik cell karsinoma, tükrük bezlerinin nadir görülen malign tümörlerindendir. Asinik cell karsinoma, minör tükrük bezlerinde de az ratlanan bir tümördür. Oral kavitede, minör tükrük bezi tümörleri; damak gibi süperior anatomik bölgelerle karşılaştırıldığında, ağız tabanı ve retromolar trigonun yer aldığı inferior anatomik bölgelerde nadiren görülür. Bu olgu sunumunda, oral kavitede nadir yerleşim yeri olan retromolar trigonda asinik hücre karsinomalı bir hastayı, ilgili literatürü de gözden geçirerek tartıştık.

Full Text:

72-74