Mantar Zehirlenmeleri

Türker YARDAN, Arif Onur EDEN, Ahmet BAYDIN, Bora ARSLAN, Kubilay VURAL
1.235 4.362

Abstract


Mantarlar doğada yaygın olarak bulunurlar. Bazı toksik mantar türlerinin tüketilmesi ciddi zehirlenmeye neden olabilir. Mantarlar çoğunlukla iyi seyirli ve gastrointestinal bulguların ön planda olduğu zehirlenme tablosuna neden olurlar. Mantarın türüne bağlı farklı klinik sonuçlara neden olan bu zehirlenmelerde, amatoksin gurubu mantarlar yüksek ölüm oranına sahip olmaları nedeniyle önem taşırlar. Mantar türleri ve ortaya çıkan klinik sorunların bilinmesi uygun tedavi planının oluşturulmasına olumlu katkı sağlar. Ülkemizde bölgesel özellik göstermekle birlikte, doğadan toplanan yabani mantarların tüketimi önemli bir sorundur. Bu nedenle mantar satışının yeterli kontrolü ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi bu tip zehirlenmelere bağlı ölümleri azaltabilir. Bu yazıda mantar zehirlenmelerinin genel özellikleri, tipleri, güncel tedavi yaklaşımları ve mantar zehirlenmelerinde alınabilecek tedbirler değerlendirilmiştir.
Mushroom Poisonings
Mushrooms are commonly found in the nature. Ingestion of some kind of toxic mushrooms may cause serious toxicity. Mushrooms poisoning are mostly characterized by mild gastrointestinal findings and good clinical course. In this poisoning, different clinical results may be seen according to the type of ingested mushrooms. Ingestion of wild mushrooms that contain amatoxin is especially important because of the high mortality. Determination of the type of toxic mushrooms and prediction of clinical outcome may serve positive contribution to planning of therapy. The ingestion of wild mushrooms picked up from nature is an important clinical problem in our country. Therefore, the restriction of selling wild mushrooms and the education of people about results of this poisoning may decrease the mortality. In the present study, general characteristics of mushroom poisoning, types of mushrooms, recent therapy methods, and preventing precautions were evaluated.

Full Text:

75-83