Dev Sublingual Dermoid Kist Olgusu‡

Teoman ŞEŞEN, Sinan ATMACA, Recep ÜNAL, Mehmet KOYUNCU, Atilla TEKAT, Hızır KILIÇARSLAN, Emre ERKİLET
1.358 1.235

Abstract


Baş ve boyun dermoid kistleri, tüm dermoid kistlerin %10’undan azını oluşturur. Sublingual yerleşim ise oldukça nadirdir. Sublingual kistler genellikle hayatın ikinci ve üçüncü dekadında görülen, yavaş büyüyen kitlelerdir. Bu çalışmada ağız tabanında dermoid kisti olan 39 yaşında bir erkek hasta sunulmuştur. Literatür gözden geçirilerek bu lezyonun özellikleri tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Dermoid kist, sublingual dermoid kist, yavaş büyüyen kitleGiant Sublingual Dermoid Cyst: A Case Report
Head and neck dermoid cysts comprise less than 10% of all dermoid cysts. Sublingual location is very rare. Sublingual cysts are slow-growing lesions generally seen in the second and third decades of life. We report here a case of a 39-year-old male with a dermoid cyst on the floor of the mouth. The literature is reviewed and the characteristics of this lesion are discussed.
Key words: Dermoid cyst, sublingual dermoid cyst, slow-growing mass

Full Text:

160-164