Erişkin Multikistik Nefroma: Olgu Sunumu

Mehmet KEFELİ, Levent YILDIZ, Arzu YILDIRIM, Bedri KANDEMİR, Ali Faik YILMAZ
1.374 288

Abstract


Multikistik nefroma çok sayıda ince duvarlı kistler içeren genellikle tek taraflı fokal lezyon ile karakterize böbreğin nadir görülen bir patolojisidir. Multikistik nefromanın etyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmemektedir ve birçok yazar tarafından neoplastik bir lezyon olduğu düşünülmektedir. Sıklıkla çocuklarda görülmekle birlikte nadiren erişkinlerde de görülebilir. Yazımızda multikistik nefroma tanısı konulan erişkin olgu nadir görülmesi ve ayırıcı tanısının önemi nedeniyle sunuldu ve literatür eşliğinde tartışıldı.
Anahtar kelimeler: Multikistik nefroma, erişkin, böbrekAdult Multicystic Nephroma: Case Report
Multicystic Nephroma is an uncommon renal pathology, characterized by the presence of usually unilateral circumscribed focal lesion consisting of multiple thin walled cysts. The etiology and pathogenesis of multicystic nephroma is not clear, and it is considered as a neoplastic lesion by many authors. It is seen primarily infants but rarely that may occur in adults. In this report, presented adult multicystic nephroma because it is rarely seen and importance of differential diagnosis, and discussed in the light of literature.
Key words: Multicystic nephroma, adult, renal

Full Text:

169-172