Dev Perikardial Solomik Kist-Bir Olgunun Sunumu

F. KOLBAKIR, K. ERK, M. YÜKSEL
1.052 139

Abstract


SUMMARY

A GIANT PERICARDIAL CELOMIC CYST, A CASE REPORT
Congenital true pericardial cyst are not common. Radiographycally, cysts are most frequently located in the right cardiophrenic angle, and generally small size, A case of giant pericardial celomic cyst which was excised surgically is reported and the pertinent literature is briefly reviewed.
ÖZET
Konjenital hakiki perikardial kistlere sık rastlanılmaz. Radiografik olarak kistler çoğunlukla sağ kardiofrenik açıda görülürler ve genellikle küçük boyuttadırlar. Cerrahi olarak çıkarılan dev bir perikardial kist olgusu sunuldu ve konuyla ilgili literatür anahatlarıyla gözden geçirildi.

Full Text:

73-76