Bilateral V.Cephalica Varyasyonu Gösteren Olgu

S. TETİK, A. ÖZBEK, C. KOPUZ
1.223 164

Abstract


SUMMARY

A CASE OF BILATERAL CEPHALIC VEIN VAKIATIOM
In dissection studies of the Ondokuz Mayis University Medical Faculty Anatomy Department, a bilateral cephalic vein variation was observed. The case was discussed in the light of the literature.

ÖZET
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bilim diseksiyon çalışmalarında 1 olguda bilateral V.cephalica varyasyonu saptanmıştır. Olgu, kaynak bilgilerinin ışığı altında değerlendirilmiştir.

Full Text:

171-177