Servitisli Olgularda Chlamydia Trachomatis’in Elisa Yöntemiyle Gösterilmesi

E. MALATYALIOĞLU, C. ÖZKUYUMCU, Y. ALVUR
888 139

Abstract


SUMMARY

DETECTION OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS INFECTION IN WOMEN WHO HAS CERVISITIS
Chlamydia Trachomatis is the most common sexually transmitted disease especially in western society today,
and is a major cause of pelvic inflammatory disease, tubal infertility. Chlamydial infection also is a common cause of morbidity among infants. At the maternity Hospital in Samsun, a group of 95 women aged 16-55 years who has evidence of urogenital infection on physical examination were examined for the concurrent present of C.trachomatis-Positive tests for C.trachomatis were found, in 3(2.85 %). We discussed briefly the incidence clinical findings and diagnosis of Chlamydia Trachomatis infection in women who had cervicitis.
ÖZET

Chlamydia Trachomatis bugünlerde özellikle batı toplum¬larında, seksüel yolla bulaşan, çok sık rastlanan bir hasta¬lıktır. Pelvik enfiamatuar hastalığın, tubal infertilitenin ve infant morbiditesinin önemli sebeplerinden biridir. Samsun Doğran ve Çocuk Bakımevinde muayene edilen 16-55 yaş grubundaki 95, urogenital enfeksiyon bulguları olan olgu¬lardan alınan endoservikal spesmenlerin sadece % 2.85 (3)"inde pozitif Chlamydia Trachomatis enfeksiyonu saptan¬dı. Bulgular literatür verileri ile tartışıldı.

Full Text:

249-258