Aktif Karditte Klinik Seyir Ve Prognoz

N. UZUN, K. BAYSAL, N. GÜRSES, H. KOÇAK, S. ACAR, Ş. KÜÇÜKÖDÜK, A. BİLGİÇ
1.177 309

Abstract


SUMMARY

CLINICAL PROFILE AND PROGNOSIS OF ACTIVE CARDITS

We studied 92 patients with rheumatic active carditis who were regulary examined at (who applied to) the Pediatric Cardiology Department of Ondokuz Mayıs university between June 1978 and June 1988, to determine the major factors that influence the clinical course and the prognosis. According to the result of our findings, the course of the disease is mainly influenced by the severity of first attack, the period of rheumatic activity, the time of beginning of therapy and the regularity of carrying out the prophylacy. It is concluded that, rheumatic carditis is still a severe disease and an important health problem in our country, and the rate of rheumatic heart diseases can mainly be reduced with early diagnosis and therapy.
ÖZET
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Haziran 1978 - Haziran 1988 tarihleri arasında romatizmal aktif kardit tanısı alan ve •düzenli olarak izlenen 92 hasta klinik seyir ve prognozu etkileyen faktörleri belirlemek amacı ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda hastalığın seyri üzerinde başlangıç atağının ağırlığı, romatizmal aktivitenin süresi, tedaviye başlama zamanı, profilaksi düzeni gibi faktörlerin önemli rol oynadığı saptanmıştır. Erken tanı ve tedavi düzenli profilaksi ile romatizmal kapak hastalıklarının belirgin olarak azalabileceği, ülkemizde bugünkü haliyle romatizmal karditin halen ağır bir klinik seyir gösterdiği ve önemli sağlık sorunlarından birini oluşturduğu belirlenmiştir.

Full Text:

363-376