Esansiyel Hipertansiyonda Nifedipinin Serum, İdrar Elektrolitlerine ve Renin/Na+ İndeksine Tesiri

O. SAĞKAN,, F. TANYERİ, K. KAYNAR, S. KIPICI, F. AYKAN, P. BAYSAL, M. ALVUR, G. İLİÇİN
900 91

Abstract


Serum and urine electrolytes (Na+, K+, Ca+ +,) and serum Rennin/Na + index are measured before and 2 and 4 hours after nifedipine administration.
Both systolic and diastolic blood pressures decreased after the drug administration, being maximum from 1.5 to 2.5 hours (p < 0.05), and remained at low levels up to the end of the traatment.
No statistically important difference is found between serum and urine renin/Ma"1" indexes and electrolytes before and after the edminist ratior of nifedipine. But serum Ca+ + , blood and urine Na+ levels tend to increase while K+ levels and urine Ca++ levels tend to decrease after nifedipine administration.
Bu çalışma ağızdan 10 nıgr nifedipin (Adalat) verilen esensiyel hipertansiyona 22 hastada yapıldı.
Hastaların nifedipin verilmeden önce ve verildikten ilk 2 ve 4'cü saatler arasında kan basıncı, kan ve idrar elektrolitleri (Na, K, Ca) serum Re-nin/Na-i- indeksi değerleri araştırıldı.
Gerek sistoük gerek diyastolik kan basınçlarının en fazla ilk 1,5 ilâ 2,5 saatte anlamlı düşüş (p<0.05) gösterdiği ve bunun uzun devam ettiği gözlendi.
Kan ve idrar elektrolitlerinde, Renin/Na+ indeksinde ilaç alımından önce ve sonra istatistiksel anlamlı bir değişiklik bulunmadı. Fakat olguların çoğunda Serum ve idrarda Na'da artma, K+'da azalma, Ca+ + 'da ise serumda artma, idrarda azalma saptandı.

Full Text:

85-92