Ablatio Plasenta Gelişiminde Bir Risk Faktörü Uzamış Erken Membran Rüptürü

E. MALATYALIOĞLU
1.279 280

Abstract


Prolonged Preterm Premature Rupture fo the Membranes: A Risk Factor For Development Of Abruptio Placentae
✓The association between prolonged preterm premature rupture of the membranes and abruptio placenta was investigated in a case-control study. The incidence of abruptio placentae in the 13.042 pregnant women between the 01.01.1989 to 31.12.1990 was 1.12%. The incidence of abruptio placentae among 264 women with singleton pregnancies who had ruptured membranes for at least 24 hours was 6.81%, significantly higher than the 1.88% observed among the 265 randomly systemacit selected controls with preterm rupture of the membranes (Ki-Kare= 71.940; p<0.001)(5).
Uzamış erken membran rüptürü (EMR) ve ablatio plasentanın birlikte oluşu kontrol gruplu vaka çalışması ile araştırıldı. Ablatio plasenta insidansımız, 1.1.1989-31. 12.1990 tarihleri arasında 13.042 doğum olgusunda, %1.12'dir.Tek gebeliği olup da erken membran rüptürü en az 24 saat olan 264 olguda ablatio plasenta insidansımız %6.81 olup rastgele sistematik seçilmiş EMR'ü olan 265 olguluk kontrol grubundaki 1.88'lik ablatio plasenta insidansından önemli olarak yüksektir (0.01


Full Text:

143-148