Çeşitli Kntinuous Damar Dikişlerinin Büyüme İle Orantılı Genişlemeye Etkileri

K. ERK,, K. KARAHAN,, M. YÜKSEL,, E. KOLBAKIR, İ. BAŞYİĞİT
1.122 255

Abstract


it can be stated that there is a mathematical relation to length of suture with late stenosis in growing vessels. Effect Of Different Continuous Vascular Sutures In Growing Vessels, An Experimental Study
✓Growth of suture lines and anastomoses is required for long-term success after the repair of coarctation aorta and other congenital cardiovascular anomalies. For example, the reported incidence of reoperation for residual or recurrent coarctation ranges widely between 8.5%to 65%. Surgical technical factors cited as potentially influencing the growth of the vascular anastomosis are type of suture material, suturing technicque and method of repair.
Primary end-to-end infrarenal aortic anastomoses were performed in 32 puppies using four types of different continuous sutures. Animals were sacrificed for investigation of anastomoses within 2-6 months after the operation, the body weight had increased to a mean of 2. 59 of the preoperative weight, at this time the aortic trasvers area had increased by 6.5 times.
Ranges of late stenosis were in over-on-over sutures 20.7%, in continouous lock-stitch suture 19.34%, i continuous mattress 17.98%, and in continuous crossed-stitch suture mattress 17.98%, and in continuous crossed-stitch suture 15%. In these four types of suturing, the shortest suture is required for over-on-over, after than continuous lock-stitch suture continuous mattress and the longest for continuous crossed stitch suture respectively. Considering this situationAorta koarktasyonu ve diğer kongenital kardiovasküler anomalilerin düzeltiminden sonra geç dönemde sonuçların tatminkar olabilmesi için anostomozlann da genişlemesi gereklidir. Örneğin; aorta koarktasyonu ameliyatlarından sonra rezidüel veya rekurrent koarktasyon nedeniyle %8.5'dan %65'lere varan oranlarda reoperasyon insidansı bildirilmiştir. Kullanılan dikiş materyalinin özellikleri, dikiş tekniği ve düzeltim yöntemi vasküler anostomozun büyümeyle beraber genişlemesini etkileyen faktörler olarak zikredilebilir.
Dört değişik kontinuous dikiş tekniği kullanılarak 32 yavru köpekte infrarenal aortanın uç-uca anostomozu yapıldı. Ameliyattan 2-6 ay sonra hayvanların ağırlıkları preoperatif ağırlıklarının ortalama 2.59 katma vardığında hayvanlar itlah edildi ve aorta incelemeye alındı. Bu dönemde aort transvers alanı ilk girişim zamanına oranla ortalama 6.5 kat genişlemişti.
Geç dönemde stenoz oranı over-on-over dikişte %20.71, bir tarafta kenetlenerek devam eden dikişte %19.34, kontinuous mattress'de %17.98 ve çapraz kontinuousta %15 olarak saptandı. Bu dört teknikle anostomoz, over -on-over en kısa, ondan sonra sırasıyla, tek tarafta kenetlenerek devam eden kontinuous ve mattress dikiş uzun, çapraz kontinuous ise en uzun iplikle gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum göz önüne alındığında kullanılan sütür boyuyla ilerde oluşacak darlık arasında matematiksel bir ilişkinin olduğu söylenebilir.

Full Text:

149-155