Deneysel Testis Torsiyonunda Reperfüzyon Sendromunun Yeri Ve Allopurinusile Önlenebilirliği

F. BERNAY,, B. ÖZÇELİK,, K. KILIÇ,, B. KANDEMİR, N. GÜRSES
1.283 188

Abstract


✓Testicular torsion and ischemia-reperfusion syndrome were examined on the ipsilatcral and contralateral testi. 50 adult rats in five groups were established. The effect of two hours, 1080° unilateral testicular torsion and detorsion on the bilateral testicular tissue were evaluated by histological examination besides tissue xanthine oxidase activity and malondialdehyde, a lipid peroxidation product. Testicular torsion and reperfusion caused significant ischemia (p<0.001) that was determined by increased xanthine oxidase and lipid peroxidation on the contralateral ipsilateral and contralateral testis were significantly reduced (p<0.05) but not disappeared as the control group (p<0.001) by allopurinol which is the inhibitor of xanthine oxidase. Allopurinol reduced the ischemia on the ipsilateral testis after detorsión in the early period but there were no histological benefit 15 days later (p<0.001). There were no histological damage on the contralateral testis during 15 days after detorsión following unilateral experimental torsion in adult rats.✓Testis torsiyonu ve iskemi-reperfüzyon sendromu her iki taraf testiste incelendi. Oluşturulan beş grubta (50 rat) iki saat süreyle 1080° tek taraflı testis torsiyonu ve detorsiyonunun, her iki taraf testis dokusu üzerine etkisi; doku xanthine oxidase, lipid peroksidasyon değerleri ve histopatolojik çalışma ile değerlendirildi. Testis torsiyonunu ve reperfüzyonunun, hemen 15-30 dakika sonraki erken dönemde karşı testiste; xanthine oxidase ve lipid peroksit yükselmesi ile kendini gösteren bir iskemiye neden olduğu görüldü (p<0,001). İskemi-reperfüzyon sendromu etkilerini azaltabilmek amacıyla, xanthine oxidase inhibitörü olarak kullanılan Allopurinol'un, hem torsiyone, hem de karşı testiste oluşan bu iskemiyi anlamlı bir şekilde azalmakla beraber (p<0,05), tamamen ortadan kaldırmadığı saptandı (p<0,001). Ortalama testis biopsi değrelendirmesi (OTBD) ve ortalama seminifer tu-bulu çapı (OSTÇ) kriterleri ile yapılan histopatolojik değerlendirmede ise; Allopurinol'ün, hemen detorsiyon sonrası erken dönemde torsiyone testisi koruyor görünmekle beraber, 15 gün sonra yapılan geç değerlendirmede, testis dokusunun şiddetle zedelenmesini önlemediği (p<0,001) tesbit edildi. Karşı testisin histopatolojik çalışmasında ise, ne erken dönemde ne de geç dönem takiplerinde, testis dokusunda anlamlı bir zedelenmenin olmadığı görülmüştür.

Full Text:

157-161