25 Dış Gebelik Olgusunun Retrospektif İncelenmesi

C. ÜSTÜN, A. KÖKÇÜ,, Ş. ÇOKŞENİM, M. KIR
1.267 181

Abstract


The retrospective study on 25 ectopic prenancy cases
✓This study was made on 25 ectopic pregnancy cases who applied to Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, between 1988-1990. The demographic properties of the cases have been compared.✓Çalışma. 1988-1990 yıllan arasında, Ondokuz Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıktan ve Doğum Anabilim Dalı'na başvuran 25 dış gebelik olgusu üzerinde retrospektif olarak yapıldı. Olguların demografik özellikleri literatür bulgulan ile karşılaştırıldı.

Full Text:

175-181