Ailesel Hiperkolesterolomi Tip II a

E. OVALI, O. SAĞKAN, N. KAYA
1.195 249

Abstract


Ulnar nerve entrapment neuropaty in the double fracture of forearm
Ulnar nerve entrapment developed in a nine years old boy who has forearm double fracture. This fracture and the complication treated and revelant literature revieved.
9 yaşındaki bir erkek çocuğun önkol çift kırığı sonrasında ulnar sinirde tuzak nöropatisi gelişti. Hastanın kırığı ve bu komplikasyonu tedavi edilirken; ilgili literatür gözden geçirildi.

Full Text:

203-207