Endoskopik Endonazal Polip Cerrahisi Sonrası Gelişen Pnömosefali: Bir Olgu Sunumu

Mehmet SEÇER, Nilay TAŞ, İsmail ULUSAL, Meleksah PEKEL
1.357 672

Abstract


ÖZET
Endoskopik paranazal sinüs cerrahisi(EPSC) sık uygulanan bir yöntemdir. Rinore, pnömosefali, subaraknoid kanama, menenjit ve optik sinir yaralanmaları, oluşabilecek belli başlı büyük komplikasyonlar arasında sayılabilir. Burada endoskopik paranazal sinüs cerrahisi sonrası gelişen pnömosefali olgusu sunulmakta ve literatür bilgileri yeniden gözden geçirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Endoskopik sinüs cerrahisi, pnömosefalus, komplikasyon.


ABSTRACT
Endoscopically paranasal sinus surgery is frequently performed method. Rinorrea, pneumocephalus, subarachnoid hemorrhage, meningitis, and optic nevre injury are encountered major complication after the surgical intervention. Here, we are presented a case with pneumocephalus after paranasal sinus surgery and related literature rewieved.
Key Words: Endoscopic sinus surgery, pneumocephalus, complication.

Full Text:

169-171