Acneiform Skin Lesions Associated With Cetuximab Therapy: Report of Two Cases

Özlem YILMAZ, Müge Güler ÖZDEN, Fatma AYDIN, Nilgün ŞENTÜRK, Tayyar CANTÜRK, Ahmet Yaşar TURANLI
1.421 481

Abstract


Abstract
Cetuximab, is an IgG1 chimeric monoclonal antibody type of epidermal growth factor receptor (EGFR). It is most commonly prescribed for metastatic colorectal cancer, administered alone or in combination with irinotecan-based chemotherapy regimens (Lee JE, et al., 2008; Segaert S, et al., 2005; Segaert S, Cutsem EV, 2005; Scope A, et al., 2009). Acneiform eruption is the most common adverse effect with 80% of incidence (Lee JE, et al., 2008; Segaert S, Cutsem EV, 2005). We report two cases of severe acneiform eruption induced by cetuximab with metastatic colorectal cancer.

Key words: Cetuximab, acneiform eruption, colorectal cancer, irinotecan, chemotherapy, side effect.CETUXİMAB TEDAVİSİNE BAĞLI AKNEİFORM DERİ LEZYONLARI:
İKİ OLGU

Cetuximab, epidermal büyüme faktörü reseptörünün, IgG1 tipindeki şimerik monoklonal antikorudur. Metastatik kolorektal kanserlerin kemoterapi rejimlerinde, tek başına veya irinotekan ile kombine olarak kullanılmaktadır (Lee JE, et al., 2008; Segaert S, et al., 2005; Segaert S, Cutsem EV, 2005; Scope A, et al., 2009). Akneiform erüpsiyon, % 80 oran ile en sık görülen yan etkisidir(Lee JE, et al., 2008; Segaert S, Cutsem EV, 2005). Bu makalede metastatik kolorektal kanserli hastada cetuximab ile oluşan yaygın akneiform erupsiyonu olan iki olgu bildirdik.

Anahtar kelimeler: Cetucimab, akneiform erüpsiyon, kolorektal kanser, irinotekan, kemoterapi, yan etki.

Full Text:

118-119