Apendiks Mukoselinde BT Kolonoskopi Bulguları

Kerim ASLAN, Mehmet Selim NURAL, Hüseyin ÇEBİ, Altan ÇALMAŞUR, Murat DANACI
1.206 486

Abstract


Apendiks lümeninde anormal mukus birikimi sonucu gelişen mukosel, retansiyon kisti şeklinde
olabildiği gibi mukozal hiperplazi, kistadenom veya kistadenokarsinoma sekonder de
gelişebilir. Bu yüzden operasyon öncesi gerek tanının konması gerekse eşlik eden başka bir
patolojinin ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Biz bu olgu sunumunda, patolojisi musinöz
kistadenom olan apendiks mukoselinin, tanısında kullanılan tüm görüntüleme yöntemleri
ile birlikte BT kolonoskopi bulgularını da sunmayı amaçladık.

CT colonoscopy findings of appendix mucocele

Appendiceal mucocele, which results from distantion of the lumen by abnormal
accumulation of mucous, can be caused by retantion cyst, mucosal hyperplasia, cystadenoma
or cystadenocarcinoma. For this reason it is very important to make the diagnosis before
operation and to reveal the presence of any other associated pathology. Here, we present a
case of appendiceal mucocele with pathological diagnosis of mucinous cystadenoma and
findings of imaging methods used in diagnosis were described, together with the findings
of CT colonoscopy.

Full Text:

86-89