Endokrin Hastalıklarda Deri Bulguları

Nursel DİLEK, Yunus SARAL, Ramis ÇOLAK
1.779 526

Abstract


ÖZET
Birçok endokrin hastalığın seyri sırasında deri bulguları olabilmektedir. Bu deri lez¬yonlarının tanınması endokrin hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada endokrin hastalığı tanısı almış olan 272 hastanın dermato¬lojik hastalıkların sıklığının belirlenmesi, aynı hastalardaki dermatolojik bulguların ve semptomların yaş ve cinsiyete göre dağılımının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 203’ü kadın 69’u erkek toplam 272 hasta alındı. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda endokrin hastalıkların hastaların yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımında anlamlı farklılık¬lar bulundu (p<0.00). Hastaların yapılan muayenelerinde 94’ünde (%34,6) saç hastalığı, 80’inde (%29,4) tırnak hastalığı, 48’inde (%17,6) deri enfeksiyonu, 43’ünde (%15,8) kronik güneş hasarı, 36’sında (%13,2) keratozis pilaris, 61’inde (%22,4) akne vulgaris, 74’ünde (%27,2) kseroderma, 83’ünde (%30,5) pruritus, 61‘inde (%22,4) skin tag ve 28’inde (%10,3) akantozis nigrikans mevcuttu. Deri enfeksiyonların yaşla birlikte arttığı (p<0,00) ve 4. dekatta en fazla olduğu, tırnak hastalıklarının da yaşla birlikte arttığı belir¬lendi (p<0,00). Ancak, acne vulgarisin erken yaşlarda fazla olduğu, ileri yaşlarda azaldığı belirlendi (p<0,00). Akne vulgaris tanısı alanların ağırlıklı olarak hirsutismus grubunda olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,00). Elde ettiğimiz bu veriler sonucunda endokrin hastaların düzenli olarak dermatolojik muayenelerinin yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Cutaneous manifestations of endocrine disorders

ABSTRACT
During the course of endocrine diseases, skin symptoms may be seen. Recognition of en¬docrin skin lesions have very important role in the diagnosis and treatment of endocrine diseases. In this study, we aimed to investigate the frequency of dermatological diseases and distribution of dermatological signs and symptoms according to age and sex in 272 patients diagnosed with endocrine disease. Total 272 patients were included in the study; 203 women, 69 men. Significant differences were seen at result of the statistical analysis of endocrine diseases according to age and sex (p<0.00). In examination of patients 94 (34.6%) hair disease, 80 (29.4%) nail disease, 48 (17.6%) skin infection, 43 (15.8%) chronic sun damage, 36 (13.2%) keratosis pilaris, 61 (22.4%) acne vulgaris, 74 (27.2%) xeroderma, 83 (30.5%) pruritus, 61 (22.4%) skin tag, 28 (10.3%) acanthosis nigricans were seen. Increased incidence with age in skin infections (the greatest 4. decade) and nail disease were seen (p<0.00). However, acne vulgaris is more in early age than elderly (p<0.00). Diagnosed patients with acne vulgaris were mainly in the fields of hirsutism group (p<0.00). As a result of these data, dermatological examinations should be per¬formed in endocrine disease patients regularly.
J. Exp. Clin. Med., 2011; 28:45-48

Keywords


Cutaneous Manifestations, Age, Sex, Endocrine Disorders

Full Text:

45-48