Brusellozda akciğer tutulumu

Özgür GÜNAL, Serdar BERK, Hüseyin Şener BARUT
1.374 422

Abstract


ÖZET
Brusellozis, hala ciddi bir enfeksiyon hastalığı olup insanlar için önemli bir morbidite nedeni olmayı sürdürmektedir. Başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere dünyanın hemen her yerinde ve her yaşta görülebilir. Hastalarda kas ve eklem tutulumu dışında, pnömoni, am¬piyem, akciğer apsesi, prostatit, endokardit, lenfositik meningoensefalit ve beyin apsesi gibi farklı klinik tablolarda görülebilmektedir. Bu makalede literatürde daha çok olgu sunumu olarak, nadiren de klinik araştırma şeklinde yayınlanmış olan pulmoner bruselloz vakaları gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir.

Pulmonary involvement in brucellosis

ABSTRACT
Brucellosis is still a serious infectious disease that remains being an important causes of morbidity for humans. It can be seen at all age and almost everywhere in world as well as in the Mediterranean countries. Besides the muscle and joint involvement, it may appear different clinical tables such as pneumonia, empyema, lung abscess, prostatitis, endocar¬ditis, meningoencephalitis or brain abscess. In this article pulmonary brucellosis cases which were published rarely as a clinical resarch and mostly as a case report in literature were observed and evaluated.
J. Exp. Clin. Med., 2011; 28:128-131

Keywords


Zoonoz; Brusellozis; Brusellozis; İnhalasyon; Akciğer tutulumu; Pnömoni; Mortalite

Full Text:

128-131


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.28.04.002