İntakt Ventriküler Septumun Eşlik Ettiği Pulmoner Atrezi

Miğraci TOSUN, Burcu TORUMTAY ALIÇA, Erdal MALATYALIOĞLU, Mehmet ÇETİNKAYA, Arif KÖKÇÜ, Tayfun ALPER, Gönül OĞUR
1.023 1.340

Abstract


İntakt ventriküler septumun eşlik ettiği pulmoner atrezi nadir görülen kardiyak bir malformasyondur. 10.000 canlı doğumda 0,58 oranında görülür. Ağır sağ kalp hipoplazisi olan vakalarının çoğunda prognoz kötü olduğundan erken tanı konması önemlidir.

Pulmonary atresia with intact ventricular septum is a rare cardiac malformation which is present at live birth of 0.58 per 10,000. Because of the prognosis is poor in most severe right heart hypoplasia cases,early diagnosis is critical.

Full Text:

199-201