Entübasyonda Videolaringoskopi

Fatih ÖZKAN
1.477 843

Abstract


ÖZET
Video teknolojisi ve fiberoptik sistemlerdeki son gelişmeler videolaringoskoplar gibi yeni entübasyon araçlarının ve teknolojilerinin gelişmesiyle sonuçlanmıştır. Videolarin¬goskoplar, blade’inin uç kısmına yerleştirilmiş bir optik sistem aracılığıyla indirekt bir görüşe izin verdiği için entübasyon ve laringoskopide farklı bir yaklaşım olarak kabul edilirler. Bu çalışmanın amacı konvansiyonel direkt laringoskopi ile entübasyonu güç ya da olanaksız olan hastalarda videolaringoskopinin klinik kullanımdaki rolünü tanım¬lamak için son yıllarda basılan materyalleri derlemektir. Yazarlar yeni laringoskoplar ve videolaringoskoplar gibi cihazlar ile farklı ve zor koşullar altında uygulanan direkt ve indirekt laringoskopileri karşılaştırmışlardır. Sonuçlar, gerçek zor entübasyon olgularının az olması ve seçilen hasta popülasyonunun yüksek heterojenitesinden dolayı toplanan verilerin çoğunun yetersiz olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan entübasyon başarısın¬dan çok görüntüyü değerlendirmenin yeni cihazların sonuçlarıyla ilgili şüphelere neden olacağı açıktır. Yeni laringoskopun ya da videolaringoskopun primer rolü konvansiyonel yöntemlerle zor hatta olanaksız olan entübasyonda daha iyi bir performans elde etmek olmalıdır. Bu cihazların klinik rolü zor hava yolu çalışmaları ile desteklenmeyi beklemektedir.

Videolaryngoscopy for intubation

ABSTRACT
Recent advances in fiberoptic systems and video technology have resulted in the develop¬ment of new intubation devices and techniques such as videolaryngoscopes. Videolary¬ngoscopes have adopted a different approach to laryngoscopy and intubation because of the indirect view allowed by an optical system positioned near the tip of the blade. The aim of this article is to review material published in recent years for describe the clinical use of videolaryngoscopes in a patient who had been difficult or impossible to intubate by conventional direct laryngoscopy. The authors compare direct and indirect laryngos¬copies performed under different conditions of difficulty through the instruments such as new laryngoscopes or videolaryngoscopes. The conclusions have indicated that much of the collected data were inadequate because of the high heterogeneity of the selected populations and the small number of really difficult-to-intubate patients. Otherwise, it is clear that reporting the change of view rather than the rate of success at intubation is likely to bias the results towards the new devices.The primary role of a new laryngoscope or videolaryngoscope should be to enable better performance in patients who are difficult or even impossible to intubate using the conventional methods. The clinical role of these devices await confirmation in a large series of difficult airway surveys.
J. Exp. Clin. Med., 2011; 28:39-44

Keywords


Airway device; fiberoptic technology; diffucult airway; intubation; laryngoscope; laryngoscopy

Full Text:

39-44