Çocukluk Çağı Malign Baş-Boyun Tümörlerinin Retrospektif İncelenmesi

Meral ÖZFINDIK, Murat  ELLİ, Ayhan DAĞDEMİR
1.368 479

Abstract


ÖZET
Boyun, çok değişik ve çok sayıda neoplazmın görüldüğü bir vücut bölgesidir. Çocukla¬rın primer malign tümörlerinin yaklaşık %5-10’u baş-boyun bölgesinden kaynaklanır. Çocukluk çağı malignitelerinin de yaklaşık %25’inde baş-boyun bölgesini ilgilendiren yakınma veya bulgular eşlik eder. Bu çalışmada Çocuk Onkoloji Bilim Dalı tarafından izlenen baş ve boyun bölgesi yerleşimli malign tümör olguları geriye dönük olarak ince¬lendi. Toplam 100 hastanın 73’ünde (%73) lenfoma ve RES tümörü, 8’inde (%8) yumu¬şak doku sarkomu (YDS), 18’inde (%18) maliyn epitelyal tümörler, 1’inde (%1) kemik tümörü saptandı.

Retrospective analysis of childhood cancer of the head and neck

ABSTRACT
The head and neck is a region that different and several neoplasms are established. Five to ten percent of primary childhood tumors are located on head and neck. In about 25% of childhood tumors, complaints or physical findings, dealing with head-neck involvement are found. In this retrospective study we investigated the children with primary head-neck tumors followed by Pediatric Oncology Department. Among 100 patients, 73 (73%) had lymphoreticular tumors, 8 (8%) had soft tisue sarcomas, 18 (18 %) had ephitelial tumors, and only one (1%) had bone tumor.
J. Exp. Clin. Med., 2011; 28:49-54.

Keywords


Head-neck tumors, childhood

Full Text:

49-54