Bezoarların Medikal Tedavisinde Ananas Suyu: 4 Hasta İle Klinik Deneyimimiz

İlhan KARABIÇAK, Savaş YÜRÜKER, Tuğrul KESİCİOĞLU, Hamza ÇINAR, Cafer POLAT, Necati ÖZEN
3.507 973

Abstract


ÖZET
Bezoarlar gastointestinal sistemde bulunan yabancı cisimlerin oluşturduğu sert kitleler¬dir. Midede bulunan bezoarlar medikal olarak tedavi edilebilir. Bezoara bağlı gelişen akut barsak tıkanmasının tek tedavisi cerrahidir. Bu çalışmada akut barsak tıkanmasına neden olan bezoarların medikal tedavileri irdelenmektedir. Son 5 yıl içinde hastanemize bezo¬arlara bağlı akut barsak tıkanması ile 22 hasta yatırıldı. Onsekiz hasta ameliyat edildi. Medikal tedaviyi tolere edebilecek olan 4 hastaya ananas suyu tedavisi uygulandı. Medi¬kal tedavi uyguladığımız 4 hastada ortalama 3 gün boyunca devam eden bulantı, kusma ve distansiyon şikayetleri mevcuttu. Ayakta direk batın grafilerinde hava–sıvı seviyeleri saptandı. Tüm hastalarda bilgisayarlı tomografide ince barsakta kısmi tıkanmaya yol aç¬mış bezoar ile uyumlu kitle saptandı. Tüm hastalar medikal tedaviye cevap verdi. Akut barsak tıkanmasına sebep olan ve genel durumu medikal tedaviyi tolere edebilecek olan hastalarda ananas suyu ile medikal tedaviler denenebilir.

Ananas juice for medical treatment of bezoars: Clinical experience with 4 patients

ABSTRACT
Bezoars are concretions or hard masses of foreign matter that are found in the gastro¬intestinal tract. Gastric bezoars can be treated medically. Surgery is the only treatment option for acute intestinal obstruction secondary to bezoars. In this report, we share our experience of medical treatment with pine apple juice for acute intestinal obstruction se¬condary to bezoars. We hospitalized 22 patients for acute intestinal obstruction secondary to bezoars. Eighteen of them underwent surgical treatment. Four patients who were able to tolerate medical treatment, were treated medically with pine apple juice. All patients were admitted with complaints of nausea, vomiting and distention for a period of 3 days. Plain abdominal graphy showed air-fluid levels and CT scan showed intestinal obstruc¬tion secondary to bezoars. All patients responded to medical treatment. Patients with intestinal obstruction secondary to bezoars can be treated medically with pine apple juice if they are able to tolerate medical treatment.
J. Exp. Clin. Med., 2011; 28:55-58

Full Text:

55-58