Birincil kemik lenfoması

Murat  ELLİ, Halil ÇELİK, Ayhan DAĞDEMİR, Nevzat DABAK, Mustafa Bekir SELÇUK, Fevziye CANBAZ TOSUN, Bedri KANDEMİR
1.953 699

Abstract


Kemiğin primer lenfoması nadir görülen bir tümördür. Yaygın büyük hücreli lenfoma en sık histolojik alt tiptir. Biz burada 16 yaşında bir çocukta femura alt ucundan kaynaklanan, sistemik kemoterapi ile tedavi edilen yaygın büyük hücreli lenfoma olgusunu sunduk.

Primary bone lymphoma

Primary bone lymphoma is a rare malignancy of the bones. Diffuse large B-cell lymphoma is by far the most common histology presenting as primary bone lymphoma. We presented a 16-years old child with diffuse large B-cell lymphoma on distal femur. He was treated with systemic chemotherapy.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:155-158

Keywords


Yaygın büyük hücreli lenfoma; birincil kemik tümörü; çocukluk çağı; kemoterapi; PET/BT; femur (diffuse large B-cell lymphoma; primary bone tumor; childhood; chemotherapy; PET/CT; femur)

Full Text:

155-158


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.02.015