Abdominal retroperitoneal colpopexy with mersilene mesh for the correction of post-hysterectomy vaginal vault prolapse

Davut GÜVEN, Cazip ÜSTÜN, İdris KOÇAK
1.993 653

Abstract


The aim of this study was to evaluate the efficacy of rectus fasia colpopexy with mersilen mesh in the correction of posthysterectomy vaginal vault prolapse. We have done this operation like denoted; we entered lateral rectus muscle of patients whom we had done hysterectomy with kelly klemp. We worked up until vagen cuff in retroperitoneal area. We took up mersilene tape with klemp and the rectus muscle is pulled of from its lateral. All cases who had not intraoperative morbidity, mortality and recurrent prolapse did not occur postoperatively.

Histerektomi sonrasi gelişen vajinal kaf sarkmasinin mersilen mesh’le abdominal düzeltilmesi

Bu çalışmanın amacı; Mersilen mesh kullanarak yapılan rektus fasia kolpooeksi vaginal cuff prolapsusu düzeltme operasyonunun etkinliğini değenlendirmektir. Biz bu operasyonu ifade ettiğimiz gibi yaptık; biz kelly klemp ile histerektomi olmuş hastaların rektus kasının lateralinden girdik. Biz retroperitoneal alanda vagen kafına kadar ilerledik. Biz klemp ile mersilen bandı koyduk ve rektus kası lateralinden çektik. Hastaların hiçbirinde morbidite, mortalite ve tekrarlama olmadı.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:177-178

Keywords


Vaginal vault; mersilene; colpopexy; prolapse; abdominal colpopexy; posthysterectomy prolapse (Vajen kafı; mersilen; kolpopeksi; sarkma; abdominal kolpopeksi; histerektomi sonrası sarkma)

Full Text:

177


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.03.003