Batı Nil virüs enfeksiyonu

Selma TOSUN
1.742 610

Abstract


Batı Nil Virüsü insanlar, atlar, kuşlar ve vahşi hayvanlarda çeşitli nörolojik semptomlara neden olan, artropotlarla bulaştığı için arbovirüs olarak adlandırılan virüs grubunda yer alan, günümüzde yeniden güncellik kazanmış olan sivrisinek kaynaklı bir RNA virüsüdür. Batı Nil Virüsü insan, köpek, at, kuş gibi çeşitli konak türlerinde özellikle santral sinir sistemini enfekte ederek hafif bir klinik tablodan menenjit, ensefalit veya ölüme kadar değişen ciddi nörolojik klinik tablolara yol açabilen geniş spektrumda bir hastalığa neden olabildiği için dünya çapında öneme sahiptir. Ülkemizde geçmiş yıllarda yapılan serolojk çalışmalarda bu virüsün varlığı insanlarda ve hayvanlarda gösterilmiştir. Ülkemizdeki ilk insan olguları 2010 yılında tanımlanmış olup bu derlemede Batı Nil Virüsü ile ilgili bilgilerin gözden geçirilerek sunulması amaçlanmıştır.

West Nile virus infection

West Nile Virus (WNV) a RNA virus which is named as arbovirus because of infected by arthropodia such as mosquito causes different neurological symptoms in humans, horses, birds and wild animals and reappeared todays. Because WNV infections makes different clinics from silence symptoms to meningitis and encephalitis and even may cause death, it is one of very important infections around the world. In Turkey, it was demonstrated in many serological studies that this virus may place in both humans and animals. The first humans’ signs in Turkey are described in 2010. In this review, we aimed to represent all the current information about WNV.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29: S183-S192

Keywords


Batı Nil virüsü; santral sinir sistemi enfeksiyonu; Ensefalit; Arbovirüsler (West Nile virus; central nervous system infection Encephalitis; Arboviruses)

Full Text:

183-192


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.s3.015