Brusellozis

Ömer EVİRGEN, Vicdan KÖKSALDI MOTOR
1.521 346

Abstract


İnsan brusellozu hala dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde endemik olarak görülmektedir. Ülkemizde özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadoludaki bazı illerimizde yoğunluk dikkati çekmektedir. Hastalığın tanısı için kısa sürede sonuç almayı sağlayacak yeni yöntemlere ihtiyaç vardır. Kronik bruselloz ve komplikasyonlarının doğru tanısı, takibi ve tedavisi önemlidir. En önemlisi ise hastalığın insanlara bulaşmasında primer rolü olan süt ve süt ürünlerinin denetimi ve kalite kontrolü ile tüketicilere güvenli ve sağlıklı olarak ulaştırılmasıdır.

Brucellosis

Human brucellosis is still endemic in our country and many regions of the world. Intensity of the disease ise remarkable, especially in some provinces in the southeastern and eastern parts of Anatolia. New rapid diagnostic methods are required to take the result as soon as possible. The accurate diagnosis of chronic brucellosis and its complications, monitoring, and treatment are important. Most importantly, inspection and quality control of the milk and the milk products should be performed as trusthworthy and healthy, since they have primary role in transmission of the disease.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29: S149-S154

Keywords


Brusella; insanlar; hayvanlar; zoonoz; epidemiyoloji; bulaşma, tanı; tedavi (Brucella; humans; animals; zoonoses; epidemiology; transmission; diagnosis; therapy)

Full Text:

149-154


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.s3.010