Çocuk ve erişkinlerde yabancı cisim aspirasyonları

Aygul GÜZEL, Sule PAKSU
1.673 535

Abstract


Yabancı cisim aspirasyonları en önemli önlenebilir ölüm nedenlerinden birisidir. Vakaların büyük bir bölümü özellikle üç yaşından küçükler olmak üzere on beş yaş altı çocuklardır.
Bununla birlikte yabancı cisim aspirasyonu erişkin ve yaşlılarda da görülebilir. Ancak gerçek sıklığı bilinmemektedir. Klinik bulgular hastanın yaşı, aspire edilen materyalin cinsi, fiziksel özellikleri, büyüklüğü, yerleşim yeri ve tanı için geçen süreye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tanıda öykü, fizik inceleme ve radyolojik bulgular yardımcıdır. Kesin tanı bronkoskopi ile konulur. Standart tedavi hava yolundaki bu cismin aynı seansta bronkoskopi ile çıkarılmasıdır. Prognozu belirleyen en önemli faktörler; hastanın yaşı, klinik durumu, yabancı cismin cinsi, lokalizasyonu ve havayolunda kalma süresi ile cerrahi ekibin deneyimi ve teknik imkânlardır.

Foreign body aspiration in children and adults

Foreign body aspiration (FBA) is one of the most important preventable causes of death. The majority of cases are children under fifteen years and especially children younger
than three years of age. However, FBA can occur in adults and elderly people as well, but the incidence is not known. Clinical signs vary depending on the patient’s age, size and localization and type and physical characteristics of aspirated material and elapsed time. Although history, physical examination and radiological findings are helpful in diagnosis,
final diagnosis is made by bronchoscopy. Standard treatment is removal of foreign body from the airway by bronchoscopy. The most important factors determining the prognosis include age and clinical status of patient, type and locatization of foreign body and duration of the airway obstruction, experience of the surgical team and the technical facilities.

Keywords


Bronkoskopi; çocuk; erişkin; yabancı cisim (Bronchoscopy; children; adult; foreign body)

Full Text:

81-85


References


Baharloo, F., Veyckemans, F., Francis, C., Biettlot, M.P., Rodenstein, D.O., 1999. Tracheobronchial foreign bodies: Presentation and management in children and adults. Chest. 115, 1357-1362.

Barrios Fontoba, J.E., Gutierrez, C., Lluna, J., Vila, J.J., Poquet, J., Ruiz-Company, S., 1997. Bronchial foreign body: Should bronchoscopy be performed in all patients with a choking crisis.Pediatr. Surg. Int. 12, 118-120.

Black, R.E., Johnson, D.G., Matlak, M.E., 1994. Bronchoscopic removal of aspirated foreign bodies in children. J. Pediatr. Surg. 29, 682-684. Bressler, K.L., Green, C.G., Holinger, L.D., 1999. Foreign body aspiration. In: Taussig L.M, Landau LI (eds). Pediatric respiratory medicine.