Ateroskleroz: Primer ve Sekonder Korunma

Sabri DEMİRCAN
1.716 1.007

Abstract


Aterosklerotik sürecin sonuçlarıyla ilişkili hastalıklar oldukça yaygın morbidite ve mortalite nedenlerini oluşturmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar olarak bilinen bu durumlar arasında koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, periferik damar hastalıkları ve aort anevrizmaları yer almaktadır. Değiştirilebilir risk faktörlerinin hedefler doğrultusunda ortadan kaldırılması ya da düzenlenmesi ile bu hastalıkların engellenebilmesi ya da hastalığın ilerlemesinin durdurulabilmesi mümkündür. Kardiyovasküler hastalığı olmayan kişilerde bilinen risk faktörleriyle mücadeleye başlarken öncellikle kişinin taşıdığı toplam risk düzeyi belirlenmeli ve belirlenen hedefe göre yalnızca yaşam tarzı değişikliği ya da ek olarak ilaç tedavisi planlanmalıdır. Kardiyovasküler olay geçirmiş kişilerde ise risk faktör modifikasyonunun yanında bazı ilaçların rutin kullanımı gerekebilmektedir.

Atherosclerosis: Primary and secondary prevention

Diseases associated with the results of atherosclerotic process are common causes of morbidity and mortality. Coronary artery disease, cerebrovascular disease, peripheral artery disease and aortic aneurysm are among the conditions known as cardiovascular diseases. It is possible to stop progression or prevent these diseases by elimination or modification of modifiable risk factors in the light of treatment goals. Before the fight against known risk factors in individuals without cardiovascular disease first, the total risk level of individual should be determined and then solely life style changes or additional medical treatment should be planned. In people who have suffered a cardiovascular event; risk factor modifications as well as the routine use of some drugs may be required.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29: S141-S146

Keywords


Ateroskleroz; Koroner olay; Risk faktörleri; Korunma (Atherosclerosis; coronary event; risk factors; prevention)

Full Text:

141-146


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.s3.008