Down syndrome in both dichorionic twins: A case report

Davut GÜVEN, Dürdane YANGAL, İdris KOÇAK, Cazip ÜSTÜN
1.564 483

Abstract


Prenatal diagnosis of Down syndrome in multiple gestations poses serious problem. The use of screening modalities is limited, diagnostic procedures are more complicated, and the management of discordant results may be required. Although it is risky amniocentesis conclusive. Our contribution is to share a case that it seen rarely.

Dikoryonik ikizlerde Down sendromu: Bir olgu sunumu

Çoğul gebeliklerde prenatal tanı ciddi sorun teşkil etmektedir. Tarama yöntemlerinin kullanımı sınırlı olduğundan, tanı yöntemleri daha karmaşık ve yönetimi çelişkili sonuçlar
doğurabilir. Bunun kesin tanısı riskli olmasına rağmen amniyosentezdir. Bu makalede nadir görülen bir durumu paylaşmak istedik.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:247-248

Keywords


Prenatal diagnosis; down syndrome; nuchal translucency; twin pregnancies; first trimester screening; Trisomy 21. (Prenatal tanı; Down sendromu; ense kalınlığı; ikiz gebelikler; birinci trimester taraama testi; Trizomi 21.)

Full Text:

247


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.03.017