A rare case of femoral neck fracture due to minor trauma in young adult

Ali Kemal ERENLER, Latif DURAN, Ömer Faruk SEKRETER
1.965 309

Abstract


Neck of femur fractures are the second most common fractures in elderly. They usually occur due to high energy trauma or in the elderly with concomitant diseases. In this report, we represent you a case of neck of femur fracture after a minor trauma in a young patient with no concomitant disease whose neck of femur was migrated into the pelvis.

Genç erişkinlerden minor tramvaya bağlı gelişen ve nadir görülen bir femur boyun kırığı vakası

Femur boyun kırıkları yaşlılarda ikinci en sık görülen kırıklardandır. Genellikle ek hastalığı olan yaşlılarda yüksek enerjili travmaya bağlı olarak gelişir. Bu çalışmada, sizlere ek hastalığı olmayan genç hastada minör travma sonrası gelişen femur boyun kırığına bağlı pelvise doğru yer değiştiren femur boynu vakasını sunduk.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29: 235-237

Keywords


Femoral neck fracture; minor trauma; plain radiography; migration; pelvis (Femur boyun kırığı; minör travma; düz grafiler; göç; pelvis)

Full Text:

235


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.03.014