Antihistaminik zehirlenmesine bağlı ventriküler taşikardi olgusu

Ethem ACAR, Ahmet BAYDIN, Latif DURAN
2.720 440

Abstract


Antihistaminikler; alerji tipleri, taşıt tutması ve soğuk algınlığı tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Bu nedenle bu ilaçlara bağlı zehirlenmelere sık rastlanılmaktadır. Biz bu olgu sunumunda, özkıyım amaçlı antihistaminik alımı sonrası aritmi ve epileptik nöbet gelişen bir olguyu sunarak, bu zehirlenmelerin acil tanı ve tedavisine dikkat çekmeyi amaçladık.

A case of ventricular tachycardia due to antihistaminic intoxication

Antihistamines are widely used drugs for allergy types, travel sickness and common cold. Therefore intoxications with these drugs are commonly seen. In this case report we aimed
to point to the emergency diagnosis and treatment of these intoxications by representing a report of a case with arrhythmia and epileptic seizure developed following suicidal
antihistamine intake.

Keywords


Acil servis; antihistaminik; aritmi; epileptik nöbet; tedavi; zehirlenme(Emergency medicine; antihistamine; arrhytmia; epileptic seizure; treatment; intoxication)

Full Text:

121-123


References


Bronstein, A.C., Spyker, D.A., Cantilena, L.R.Jr., Green, J.L., Rumack, B.H., Heard S.E., 2008. American association of poison control centers. 2007 Annual report of the American association of poison control centers’ National poison data system (NPDS): 25 th Annual Report. Clin. Toxicol. 46, 927-1057.

French, L.K., McKeown, N.J., 2010. Antihistamine toxicity. www.emedicine.com /article/812828-overview. Erişim tarihi: 20.01.2012 Koppel, C., Ibe, K., Tenczer, J., 1987. Clinical symptomatology of diphenhydramine overdose: An evaluation of 136 cases in 1982 to 1985. Clin. Toxicol. 25, 53-70.

Penbegül, M.L., 2006. İlaç Zehirlenmesi olan çocuk olgularda demografik özellikler ve ailesel etkenlerin değerlendirilmesi (Uzmanlık Tezi). T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği. İstanbul.

Soldovieri, M.V., Miceli, F., Taglialatela, M., 2008. Cardiotoxic effects of antihistamines: From basics to clinics (and back). Chem. Res. Toxicol. 21, 997-1004.

Stojanovski, S.D., Baker, S.D., Casavant, M.J., Hayes, J.R., Robinson, R.F., Nahata, M.C., 2007. Implications of diphenhydramine single-dose unintended ingestions in young children. Pediatr. Emerg. Care. 23, 465-468.

Tomassoni, A.J., Weisman, R.S., 2006. Antihistamines and decongestants. In Goldfrank, L., Hoffman, R., Lewin, N., Flomenbaum, N., Howland, M., Nelson, L. (edication). Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 8th Ed. New York: McGraw-Hill pp: 785-793.

Tunçok, Y., Kalyoncu, N.I., 2007. T.C. Sağlık Bakanlığı birinci basamağa yönelik zehirlenmeler tanı ve tedavi rehberleri. SB, RSHMB, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü. 14, 35-38.