Tip 2 diabetes mellitusda tıbbi beslenme tedavisi

Güzin TÜMER, Ramis ÇOLAK
1.989 9.454

Abstract


Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) diyabetik hastaların tedavisinin temel taşlarından birisidir ve hastalığın seyri boyunca tedavinin bir parçası olmalıdır. Yeterli TBT uygulamadan, diğer tedavi yöntemleriyle metabolik kontrolün sağlanması güçtür. Bazı tip 2 diyabetli hastalarda sadece TBT uygulamakla kan şekeri düzeyleri ayarlanabilmektedir. TBT hastanın ihtiyaçları doğrultusunda bireysel olarak hazırlanmalıdır. Diyabetli bireye beslenme programının düzenlenmesi ve beslenme eğitiminin yapılması gerekir. TBT’nin başarıya ulaşması için, hastanın beslenme alışkanlıkları ve sosyo-ekonomik durumu dikkate alına¬rak uygun beslenme planı hazırlanmalıdır.

Medical nutrition therapy in type 2 diabetes mellitus

Medical Nutrition Therapy (MNT) is one of the cornerstones of treatment of diabetic patients and should be part of the treatment during the course of the disease. Without ade¬quate application of MNT it is difficult to ensure metabolic control with other treatment methods. Adequate application of TBT, other treatment methods, metabolic control is difficult to ensure. Blood sugar levels of some patients with type 2 diabetes can be adjusted only by implementing the MNT. MNT should be prepared according to individual needs of patient. Regulation of nutrition and nutrition education program have to be done for the diabetic patients. For the success of MNT, appropriate diet plan should be prepared taking into account the patient's eating habits and the socio-economic status.

J. Exp. Clin. Med., 2012; 29:S12-S15

Full Text:

S12-S15


DOI: http://dx.doi.org/10.5835/jecm.omu.29.s1.004